Implementing Te Mana o Te Wai

Te Whakatinana i Te Mana o Te Wai

Supporting iwi, hapū, water users, and decision-makers to understand and implement policy that prioritises Te Mana o te Wai

Erica Sinclair (Te Whānau a Apanui), Truestock

Project Details Ngā taipitopito

Project Status:
Active
Challenge funding:
$1,000,000
Research duration:
October 2020 – November 2021

Collaborators Ngā haumi

AgResearch | Bay of Plenty Regional Council | Environment Canterbury | Hikurangi Takiwa Trust | Ngāti Koata | Ngāti Kuia | Ngāti Tama Ki Te Waipounamu | Perception Planning | Poipoia Ltd | Te Ātiawa Manawhenua Ki Te Tau Ihu | Te Papatipu o Uepohatu Trust | Te Rūnanga o Ngāti Rārua | Te Tari Taiao o Ngāti Rangiwewehi | Te Tau Ihu o te Waka a Māui – Ngāti Apa ki te Rā Tō | Tihia Limited | Tuanuku Limited | Victoria University Of Wellington | Whaia Legal

You are here: Home / Projects / ­ Implementing Te Mana o Te Wai

What are we doing? E aha ana mātou?

What does water need to be healthy and well? What does water need to sustain itself? Te Mana o Te Wai is now the first principle for freshwater management in Aotearoa – a paradigm shift that puts the health of water first.

Once the health of water is provided for, then we can determine the quality and quantity of water available for essential human health, followed by the wellbeing of people and communities (socially, economically, and culturally).

The National Policy Statement for Freshwater 2020 has provided a blueprint for this transformation, but the integrity of its implementation will be essential. This project engages with iwi and hapū to explore what Te Mana o te Wai is for them. This perspective can create tools, guidance, and support for all users of water in Aotearoa where many are struggling to understand and give effect to this mātauranga Māori centered concept.

E aha ana mātou?

He aha ngā āhuatanga e hiahiatia ana e te wai kia hauora ai, kia ora ai? He aha e hiahiatia ana e te wai hei tautīnei i a ia anō? Ināianei ko Te Mana o te Wai ko te mātāpono tuatahi mō te whakahaerenga wai māori i Aotearoa – he huringa nui whakaharahara e whakaritea ai kia mātāmua mai te hauora o te wai.

Ina whakaritea te hauora o te wai, kātahi ka taea e tātou te whakatau i te kounga, i te nui o te wai e wātea ana mō te hauora ā-tangata waiwai, kātahi mō te oranga o te tangata, o ngā hapori hoki (ā-pāpori, ā-ohaoha, ā-ahurea anō hoki).

Kua tukuna e te National Policy Statement for Freshwater 2020 te tauira mō tēnei huringa, engari he mea waiwai kia pono ai tana whakatinanatanga. Ka tūhono tēnei kaupapa ki ngā iwi me ngā hapū hei whakatewhatewha he aha Te Mana o te Wai ki a rātou. Ka taea e tēnei tirohanga te hanga taputapu, kupu ārahi, tautoko hoki mō ngā kaiwhakamahi katoa o te wai ki Aotearoa, he uaua ki te tokomaha o rātou te mārama, te whakatinana hoki i taua ariā nō te mātauranga Māori tōna ngako.

How can the research be used?Ka pēhea e whai take ai te rangahau?

 • This project has produced a suite of practical tools and resources to support Te Mana o te Wai (see Resources, below).
 • The guidance documents set out pathways for implementing policy that prioritises the mana of wai, ensuring the work is led by mana whenua and will improve the wellbeing of our rivers, lakes, aquifers and estuaries.
 • One set of guidelines is to support the upskilling of mana whenua practitioners, to understand the current state of their water and define their aspirations, local context and preferred monitoring methods, so that regional regulations can be implemented in a way that truly prioritises the mana of wai and restores mauri.
 • The other set of guidance is for staff in regional authorities and government. It includes a training module with teaching notes, references and presentations.
 • A collaborative audit enabled regional authorities and mana whenua to consider the current state of the implementation of Te Mana o te Wai in their organisations and create a work plan to address gaps.
 • The project created a template to support iwi and hapu to establish a Taiao Unit, for outlining a business case for Te Mana o Te Wai implementation.
 • The project team created a set of Te Mana o te Wai factsheets and a set of four iwi-led Te Mana o te Wai case studies.

Ka pēhea e whai take ai te rangahau?

 • Kua whakaputaina e tēnei kaupapa tētahi kete o ngā taputapu me ngā rauemi whai take hei tautoko i Te Mana o te Wai (tirohia Ngā Rauemi, ki raro nei).
 • E whakatakotoria ana e ngā tuhinga aratohu ngā ara mō te whakatinana i te kaupapa here e whakamātāmua ana i te mana o te wai, mā te whakarite kia ārahina te mahi e ngā mana whenua, ā, ka whakapikia te oranga o ō tātou awa, o ō tātou roto, o ō tātou mātāwainuku, o ō tātou wahapū hoki.
 • Hei tautoko i te whakaakoranga o ngā kaimahi mana whenua tētahi huinga aratohu, kia mārama ai ki te āhuatanga o nāianei o tō rātou wai, hei tautuhi hoki i ō rātou tūmanako, i te horopaki pātata, i ngā tikanga aroturuki mariu, kia taea te whakatinana i ngā waeture ā-takiwā mā te āhua ka tino whakamātāmua ai i te mana o te wai, ka whakaora ai i te mauri anō hoki.
 • Mā ngā kaimahi ki ngā kaunihera, ki te kāwanatanga hoki tērā atu huinga aratohu. Kei roto i tērā ko tētahi wāhanga whakangungu me ngā tuhipoka whakaako, ngā tohutoro me ngā whakaaturanga.
 • I whakaaheingia ngā mana ā-takiwā me ngā mana whenua e tētahi tātari ngātahi kia whai whakaaro ki te āhuatanga o nāianei o te whakatinanatanga o Te Mana o te Wai ki ō rātou whakahaere, me te hanga i tētahi mahere mahi hei anganui ki ngā āputa.
 • I hangaia e te kaupapa tētahi tātauira hei tautoko i ngā iwi me ngā hapū ki te whakatū i tētahi Wāhanga Taiao, mō te whakatakoto i tētahi kēhi pakihi mō te whakatinana i Te Mana o te Wai.
 • I hangaia e te rōpū kaupapa tētahi huinga pukameka mō Te Mana o te Wai me tētahi huinga o ngā rangahau whakapūaho e whā mō Te Mana o te Wai e ārahina ana e te iwi.

Participation & engagement Te hunga i whai wāhi mai

 • Two wānanga were held with mātauranga Māori practitioners from around the country hosted in Te Whanganui-a-Tara and Taranaki. These brought together some of the country’s leading experts to discuss their relationship with wai, and how this needs to be reflected in the implementation of Te Mana o te Wai.
 • We held a wānanga in Rotorua, hosted by Te Arawa Lakes Trust, drawing together iwi and hapū Taiao practitioners to discuss the policy itself, how implementation could be improved and what the barriers are to uptake.
 • Iwi and collective of iwi of four catchments participated in this project as case studies (Waikato River, Waiapu River, Awahou Stream and Taniwha Springs, and Te Tauihu). Participants included mana whenua and people from regional authorities. Participants shared their relationship with and aspirations for their waters, their current roles, and responsibilities, how they plan to prioritise Te Mana o te Wai within their organisations, and the challenges they face and opportunities available in enacting policy that prioritises Te Mana o te Wai.
 • Case study collaborators include: Ngāti Raukawa; Hīkurangi Takiwā Trust and Te Papatipu o Uepohatu Trust; Ngāti Rangiwewehi Charitable Trust and Te Tauihu; eight iwi; and three local authorities contributing to varying degrees, including Tasman District Council and Marlborough District Council.

Research team Te hunga i whai wāhi mai

Project Lead
Tina Porou
Ngati Porou, Ngati Tuwharetoa
Poipoia Limited
Project Manager
Maria Nepia
Tihia Limited
Dayle Takitimu
Tuanuku Limited
Che Wilson
Naia Ltd
Dayle Hunia
Kotuku Legal
Mananui Ramsden
Environment Canterbury
Ian Ruru

Tools & resources Ngā utauta me ngā rauemi

Guidance

Te Mana o te Wai Guidelines for Mana Whenua

These guidelines have been developed for a range of users; however, it is primarily focused on guidelines that would benefit whānau, hapū and iwi. Local…
View Guidance
Guidance

Rangatiratanga o te Wai Facilitation Programme

The Rangatira o Te Wai Facilitation Programme has been developed to assist and empower iwi, hapū and mana whenua to prepare for Te Mana o…
View Guidance
Guidance

Te Mana o te Wai Training Programme for Regional Councils

The Te Mana o Te Wai Training Programme has been developed as a minimum training standard for those with statutory roles within, or proximate to,…
View Guidance
Guidance

Te Mana o te Wai Audit Tool

This audit tool has been developed to support councils and mana whenua to work together to assess how both sets of organisations are prepared for…
View Guidance
Summary

Te Mana o te Wai Factsheet 1: hapū and Iwi

The purpose of this fact sheet is to provide an introduction to Te Mana o Te Wai, the opportunities it presents for Iwi and hapū,…
View Summary
Summary

Te Mana o te Wai Factsheet 2: Māori Landowners

The purpose of this fact sheet is to provide an introduction to Te Mana o Te Wai, the opportunities it presents for Iwi and hapū,…
View Summary

Academic outputs He whakaputanga ngaio

Technical Report

Case Study: Nga Iwi o te Tauihu

This is one of four mana whenua case studies that provide insights about addressing barriers and challenges they have experienced in freshwater management that could…
View Technical Report
Technical Report

Case Study: Ngāti Rangiwewehi

This is one of four mana whenua case studies that provide insights about addressing barriers and challenges they have experienced in freshwater management that could…
View Technical Report
Technical Report

Case Study: Ngāti Raukawa

This is one of four mana whenua case studies that provide insights about addressing barriers and challenges they have experienced in freshwater management that could…
View Technical Report
Technical Report

Case Study: Waiapu Kokahuhua

This is one of four mana whenua case studies that provide insights about addressing barriers and challenges they have experienced in freshwater management that could…
View Technical Report

In the media Mai i te ao pāpaho

Waatea news, 13 May 2021
"It's in the policy and so now it's a transition for a lot of those participants in the industry to understand what this means for their decision making, for their operationalisation of te mana o te wai in all their business, and I think there is a real willingness to understand and to learn"
Shepherdess magazine, Winter 2022
The mahi of Tina Porou supports the way to a more resilient future of freshwater management in Aotearoa. Here, Tina – of Ngāti Porou, Ngāti Tūwharetoa, Ngāi Tāmanuhiri and Ngāti Rakaipaaka descent – shares what drives her and why she believes kaitiakitanga and Te Mana o te Wai can help decision-making about water.
Newsroom, 14 November 2022
An example is Te Tauihu, the top of Te Waipounamu, where eight iwi were willing to work collaboratively to proactively engage with three councils.

Pathways to Transition Projects

Dsc9947 Enhanced Nr 1200px Credit Richie Toa Mills

Ngā Tai-o-Rongo

Revitalising ancestral knowledge systems to provide a pathway for Māori landowners to work with the environment, rather than on the environment.
View Project
This project has produced
Information Type Icon Video Outline
Te Taiao framework in use

Lessons from Our Land and Water

The Our Land and Water National Science Challenge journey to a Tiriti-led science partnership: the lived experience and the lessons learned
View Project
Tukituki River and Te Mata Peak. Photo: Phillip Capper via Flickr

Synthesis Scenarios for Future Land Use

Steering land use change to meet water quality targets, through the synthesis of Our Land and Water research
View Project
Rural Professional Fund 2020 21

Rural Professionals Fund 2020–21

There were 15 successful projects in the first funding round for the Our Land and Water Rural Professionals Fund.
View Project

Trust and Social Licence

Investigating the importance of trust and approval by the community of the primary sector’s practices, and the connection to productivity and sustainable growth in New…
View Project
Rural Professional Fund 2021 22

Rural Professionals Fund 2021–22

There were 12 successful projects in the second funding round for the Our Land and Water Rural Professionals Fund.
View Project
Scroll to Top